Tillfredställelse

Tillfredställelse

Alla har sin egen uppfattning om vad sexuell tillfredsställelse är. Hur vi uppnår våra sexuella önskningar varierar från person till person.

Varje individs sexliv är unikt. Även om orgasm ofta är en central del av vårt sexliv, kräver sexuell tillfredsställelse ofta mer.

Sexuell lust är naturligtvis ett mycket undersökt ämne. De kanadensiska forskarna McNeil och Byers beskriver sexuell tillfredsställelse enligt följande:

”Sexuell tillfredsställelse är mer än bara fysisk njutning. Det är inte heller frånvaron av missnöje eller problem. Snarare är sexuell tillfredsställelse den övergripande känslan vi har efter att ha tagit hänsyn till de positiva och negativa aspekterna av en sexuell relation.”

Njutning och orgasm är bara en av de positiva aspekterna av att uppnå sexuell tillfredsställelse, vare sig det är med en partner eller på egen hand genom sexleksaker eller andra hjälpmedel.