Vad är sexlust?

Sexlust är det tillstånd som förknippas med människans fortplantning. Men sexlust är så mycket mer. Vår sexlust innefattar olika behov och beteendemönster, vilka visar sig i form av intima och emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation med kanske främst i varierande sexuell drift. Sexlust är något som vi människor världen över har gemensamt.

Sexlust är en del av varje människas karaktär. Evolutionens har programmerat in sexlusten i varje man, kvinna och faktiskt även barn. Utan sexlust skulle människan riskera att gå under, det är en del av mänskligheten. Man bör dock inte likställa sexlust med själva sexakten. Vår sexdrift den handlar inte bara om orgasmer eller hur många partners vi har haft. Även om samlag grundar sig i sexlust.

Energin som vår sexlust skapar får oss att söka närhet, värme och kärlek. Känslorna är för de flesta ett självklart måste för att känna livskvalité. Vår sexlust påverkar hur vi tänker, beter oss och kommunicerar. Det är en livets krydda som har betydelse för hur vi mår. Sexlust är också en identitet i form av heterosexualitet, homosexualitet eller bisexualitet. Tyvärr är det också därför sexlust används som grund för förtryck och kränkning.

Sexlust 24

Sexliv och sexlust

Upphetsning

Orgasm

Tillfredställelse

Sexlust & homosexualitet

Sexlust på äldre dagar

Hjälpmedel och leksaker

Sexlust 24 gillar:RFSL
Copyright © 2017 Sexlust 24 - Främjandet av individens val av sexliv